About the author : Matthias Köppe

Kollektivet ligger i Holbæk Kommune, ikke langt fra MAKVÄRKET og havde bruge for hjælp til to sager. Et ejerskifte (dvs. udtræden af et medlem) og en forsikringssag ifm. med brand på ejendommen.

Egentlig et klassisk eksempel på nogle forhold som egentlig ikke kræver hjælp ude fra. Men to hændelser på sammen tid kan gøre sagsgangen meget komplekst og og tidskrævende. Her kunne vi hjælpe med baggrundsviden på de forskellige parters krav til klienten, deres interesser/position i sagen samt generelle sammenhæng i komplekse forhold ved kreditforeningslån, garantier, indfrielse, gældsovertagelse, budgetter og aftaler.

Sagen er løbet i næste to år, men det lykkedes at få enderne til at mødes.

About the author : Matthias Köppe