About the author : Matthias Köppe

Foreningen bofællesskab.dk og indenrigs- og boligministeriet har sammen med andre mennesker og grupper arbejdet på en rapport som skal undersøge hvilke barrierer og muligheder der findes ved etablering af nye fællesskaber. Rapporten bruges i foreningens målrettet indsats i løbet af 2022 til at skabe opmærksomhed  og forbedre bofællesskabers generelle betingelser.

Der er et stort behov for at danne anerkendte rammer  som bygge- og bofællesskaber samt kollektiver kan defineres under. Som det er nu, agerer fællesskaberne i en gråzone, via juridiske konstruktioner, som tillader deres specifikke aktiviteter. Dog uden at deres egentlige formål er anerkendt og registreret i et fornuftigt setup, som myndigheder og interessenter kan trække på.

About the author : Matthias Köppe