About the author : Matthias Köppe

Erhvervshusene i Danmark skal til at hjælpe SMV’er med at komme sig efter Covid-19 krisen. Midlerne kommer fra et EU genopretningsprogram – det såkaldte REACT-EU-program.

link til EU’s REACT program

Der er etableret 4 forskellige pakker, nemlig SMV:Eksport, SMV:Vækstpilot, SMV:Digital og SMV:Grøn. Der er åbnet op for ansøgningerne til puljerne allerede, men sidst nævnte åbner først i dag, mandag, den 11. oktober.

Det er denne jeg vil gå nærmere ind på her. SMV:Grøn puljen er rettet imod SMV’er, som gerne vil blive en del af den grønne omstilling, eller allerede har taget et par skridt i denne retning. To forskellige voucher danner skabelonerne for ansøgningerne, en til mindre virksomheder på 50 t.kr., og en til lidt større på 150 t.kr.. Midlerne kan bruges på følgende områder:

  • Udvikling af konkurrencedygtig grøn forretningsstrategi
  • Cirkulær produkt- og forretningsudvikling
  • Mærkning, standarder og certificeringer
  • Beregninger og dokumentation
  • Effektivisering af produktionsprocesser
  • Ledelse af grøn omstillingsproces
  • Værdikædesamarbejder
  • Kommunikation og markedsføring af grønne produkter og services
  • Kompetenceudvikling af medarbejdere

Der kan søges både om medfinansiering, dvs. når udgifterne beløber sig på hhv. 100 t.kr. og 300 t.kr. samlet, eller uden kontantmedfinansiering, men til gengæld med 200 og 600 arbejdstimer.

Der lægges op til en dialog med erhvervshusene fra starten, inden der søges om midlerne, således virksomhederne bliver godt klædt på. Rådgiverne i de forskellige centrer vil gerne hjælpe, så det er bare om at tage fat i telefonen og kontakte dem!

Der er åben for ansøgninger fra den 11. oktober til den 7. november (4 uger), med ca. 4-6 ugers sagsbehandlingstid. Projekterne skal afsluttes i løbet af et år, senest april 2023. Vær opmærksom på at refusion af udgifter udbetales 6-9 måneder efter indsendelse af dokumentation, faktura og handlingsplan.

Endvidere er det vigtigt at vide, at virksomheden skal have positiv egenkapital, aflagt første regnskabsår og have et dansk cvr nummer (også dansk cpr nummer ved kompetenceudvikling). Tag et kig på deres hjemmeside for yderligere informationer og krav.

link til SMV:Grønt programmet

Relevante konsulenter og samarbejdspartnere, med speciale inden for den grønne omstilling, burde kunne findes på SMV:Grøn’s hjemmeside. Muligvis vil disse fremgå på hjemmesiden på et senere tidspunkt eller længere frem i processen, når ansøgningen er godkendt. Det synes jeg er et fornuftigt tiltag. Området er nyt for mange, og kræver dermed gennemsigtighed og vejledning, hvis projekterne skal lykkedes.

Jeg tænker desuden, at det her er en god mulighed, for at markedsføre sin virksomhed via sociale medier. Ikke mindst samarbejdet med erhvervshusene burde medføre en vist opmærksomhed og denne kan dermed muligvis også være med til at styrke virksomhedens branding.

Hvis man:

1) opfylder ovenstående krav

2) måske allerede har taget et par skridt i den grønne retning eller set potentialet/nødvendigheden

3) har lidt ressourcer til at sætte sig ind i forløbet

4) og lidt flere ressourcer til at udarbejde en ansøgning

så er det bare om at komme i gang – få økonomisk og faglig hjælp!

About the author : Matthias Köppe