Stifteren, Matthias Köppe, har mangeårige erfaring som bl.a. finansiel rådgiver for erhvervs- og privatkunder i Merkur Andelskasse (2007-2021). PSR har indgående kendskab til udfordringer med dokumentkrav og processer ved henvendelser/ansøgninger. Kernekompetencer er vurdering af sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer og forretningsmodeller ifm. en konventionel kredit-screening.

PSR kender rigtig meget til, hvad det betyder at stifte kollektiv, være kollektivist og hvordan penge spiller ind i sociale sammenhænge. Matthias har beskæftiget sig med sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer/virksomheder både professionelt og i fritiden (Torup, Svanholm, div. andels(-bolig)foreninger, mm.).

PSR hjælper med netværk, administration, overblik, processer og fremdrift.

PSR står for Personal Social Responsibility og betyder den enkeltes sociale ansvar i samfundet – i tråd med CSR og GSR.

PSR Assist hjælper med at gøre menneskers drømme om at skabe aktiviteter indenfor sociale, kulturelle og bæredygtige områder til virkelighed.

PSR Assist:

… bygger bro mellem sociale, kulturelle, bæredygtige virksomheder, initiativer og professionelle parter såsom banker, fonde, advokater og andre finansielle aktører.

medvirker til at optimere processen ved ansøgninger om lån/midler, så parterne kan mødes om et fælles projekt til trods for deres forskellige baggrund.

… yder hjælp til at finde svar på spørgsmål, som ikke kan adresseres til konventionelle aktørers skriveborde.