Stifteren, Matthias Köppe, har mangeårige erfaring som bl.a. finansiel rådgiver for erhvervskunder i Merkur Andelskasse (2007-2021), og hans erfaring danner grundlaget for videns-basen i virksomheden. PSR har indgående kendskab til udfordringer med dokumentkrav og processer ved henvendelser/ansøgninger. Kernekompetencer er vurdering af sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer og forretningsmodeller ifm. en konventionel kredit-screening.

PSR kender rigtig meget til, hvad det betyder at stifte kollektiv, være kollektivist og hvordan penge spiller ind i sociale sammenhænge. Matthias har beskæftiget sig med sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer/virksomheder både professionelt og i fritiden (Torup, Svanholm, div. andelsforeninger, mm.).

PSR står for Personal Social Responsibility og betyder den enkeltes sociale ansvar i samfundet – i tråd med CSR og GSR.

PSR Assist hjælper med at gøre menneskers drømme om at skabe aktiviteter indenfor sociale, kulturelle og bæredygtige områder til virkelighed.

PSR Assist:

… bygger bro mellem sociale, kulturelle, bæredygtige virksomheder, initiativer og professionelle parter såsom banker, fonde, advokater og andre finansielle aktører.

medvirker til at optimere processen ved ansøgninger om lån/midler, så parterne kan mødes om et fælles projekt til trods for deres forskellige baggrund.

… yder hjælp til at finde svar på spørgsmål, som ikke kan adresseres til konventionelle aktørers skriveborde.

Finansielle institutioner og deres samarbejdspartnere prøver at tilpasse deres forretning til den nye virkelighed, men har bl.a. følgende udfordringer:

1. Højt fokus på hvidvask/terror/compliance/transparens og dermed øget krav til afrapportering

2. Meget lav rente i et årti og dermed en udfordret forretningsmodel

3. Klimakrisen, Covid19 og stigende ulighed som øger kritikken af kapitalismen

PSR lover ikke, at banken vil eller kan hjælpe. Men vi kan sammen med jer finde ud af, hvor I står i forhold til jeres samarbejdspartnere. Hvad er realistisk, hvordan ser I på hinanden, og hvilke dokumenter skal der til for, at ansøgningen er rigtigt ved første forsøg.