Stifteren, Matthias Köppe, har mangeårige erfaring som bl.a. finansiel rådgiver for erhvervskunder i Merkur Andelskasse (2007-2021), og hans erfaring danner grundlaget for videns-basen i virksomheden. PSR har indgående kendskab til udfordringer med dokumentkrav og processer ved henvendelser/ansøgninger. Kernekompetencer er vurdering af sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer og forretningsmodeller ifm. en konventionel kredit-screening.

PSR kender rigtig meget til, hvad det betyder at stifte kollektiv, være kollektivist og hvordan penge spiller ind i sociale sammenhænge. Matthias har beskæftiget sig med sociale, kulturelle og bæredygtige initiativer/virksomheder både professionelt og i fritiden (Torup, Svanholm, div. andelsforeninger, mm.).

PSR står for Personal Social Responsibility og betyder den enkeltes sociale ansvar i samfundet – i tråd med CSR og GSR.

PSR Assist hjælper med at gøre menneskers drømme om at skabe aktiviteter indenfor sociale, kulturelle og bæredygtige områder til virkelighed.

PSR Assist:

… bygger bro mellem sociale, kulturelle, bæredygtige virksomheder, initiativer og professionelle parter såsom banker, fonde, advokater og andre finansielle aktører.

medvirker til at optimere processen ved ansøgninger om lån/midler, så parterne kan mødes om et fælles projekt til trods for deres forskellige baggrund.

… yder hjælp til at finde svar på spørgsmål, som ikke kan adresseres til konventionelle aktørers skriveborde.

Lidt mere om baggrunden

Siden den globale finansielle krise fra 2007 -2010 er der sket meget:

1. Højt fokus på hvidvask/terror og dermed compliance/transparens

2. Meget lav rente i et årti

3. Klimakrisen, Covid19 og stigende ulighed som øger kritikken af kapitalismen

Finansielle institutioner og deres samarbejdspartnere prøver at tilpasse deres forretning til den nye virkelighed, men det er svært at finde svar på spørgsmål, som er helt simple, komplekse eller skæve.

Det er netop her de bedste initiativer går i stå. Engagementet, entusiasmen og idealismen drænes pga bureaukrati, hierarki og profit.

 

Hvis du er heldig, så kan du få en liste over de dokumenter, som skal være til stede, når en ansøgning skal sendes ind. Formkrav, indhold, proces, termer, tidsforløb og andre relevante informationer får du ikke. Og hvordan de forskellige parter arbejder sammen, hvilke produkter der findes, og hvad der i sidste ende er muligt – det er noget du måske først finder ud af, når det er for sent.

PSR lover ikke, at banken vil eller kan hjælpe. Men vi kan sammen med jer finde ud af, hvor I står i forhold til jeres samarbejdspartnere. Hvad er realistisk, hvordan ser I på hinanden, og hvilke dokumenter skal der til for, at ansøgningen er rigtigt ved første forsøg.