Som udgangspunkt skal du regne med at betale for et samlet forløb. Afregning efter timesats kan dog aftales alt efter sagens karakter. Ligeledes vil der ved større timeforbrug kunne tilkøbes ekstra timer eller en tillægsaftale kan indgås.

Afregningen sker efter første interview hvis konsulentaftale om samarbejde indgås og tilbud godkendes

1. rate betales ved opstart svarende til 20% af samlet forventet honorar.
2. rate betales når forløbet med PSR er nået halvvejs – gerne ifm opnåelse af et delmål.
og sidste rate betales ved afslutning. Typisk når 1. lånetilbud er modtaget, konkret løsning er fundet eller resultatet står tydeligt.

Assistance ved eksisterende kollektiver kr. 7.500 inkl. moms, forventet timeforbrug 12.

Assistance ved stiftelse af kollektiv kr. 15.000 inkl. moms, forventet timeforbrug 25.

Assistance ved mikro og små virksomheder, foreninger, ejerforeninger kr. 12.500 inkl moms, forventet timeforbrug 20.

Organisationer, institutioner, fonde, banker, mm. bedes kontakte mig for at indgå dialog om muligheder.

Ovenstående timer er vejledende, og jeg tager gerne dialogen hvis andet ønskes. Tag endelig fat i mig hvis du gerne vil drøfte din situation, mulighederne og priser.

Som udgangspunkt er prisen for en påbegyndt time kr. 750 inkl. moms.

Der er tegnet rådgiveransvars- og erhvervsansvarsforsikring ifm PSR’s arbejde.